<< 93. Xun Yu, Wei Advisor
Zhang He, Wei General 95. >>

(Young Wei Recruits)

Visuel de la carte :

Lien Gatherer

Infos
Texte VF

Créature - Human Soldier

Young Wei Recruits ne peut pas bloquer.

2/2

Texte VO

Young Wei Recruits

Creature - Human Soldier

Young Wei Recruits can't block.

2/2

Disponibilités :